Пръстените, в които живеят човешките души

dushi

В продължение на много години, изследователи от американския Институт  Монро (основател и директор – Робърт Монро) провеждат  мащабно проучване за  извънтелесните съществувания на човека . В книгата на Робърт Монро „Далечни пътешествия“ се говори за пръстените  около нашата планета. Тези пръстени  имат нефизическа природа и са енергийни слоеве, които са обитавани от душите на хората, въплъщавали се  по-рано в нашия физически свят.

Обитателите на кра дeн от ен ер джи първия слой

Този слой е съвсем прозрачен и отчетлив. Неговите обитатели  повтарят човешкия физически живот и нямат представа, че могат да съществуват по някакъв друг начин. Те са няколко типа.

Първият от тях –  „сънуващи“: техните излъчвания и вибрационни характеристики показват, че тези хора имат материално тяло и са физически живи. В един момент в тях сякаш нещо „прещраква“, след което изчезват – очевидно се кра дeн от ен ер джи „събуждат“.

Следващият вид са  т. н. „заседнали“: това са хора, които вече са напуснали физическото си тяло, но все още не са наясно с това, и напразно се опитват да продължат да съществуват на Земята. Те често остават близо до любимите си хора или дома си, и дори се опитват да се върнат в своето  мъртво тяло. Такова нещо се случва,  когато тялото е погребано кра дeн от ен ер джи (спомнете си за различните призрачни светлини, които понякога се виждат от време на време в гробищата).

Третият тип – „диви“: те също не осъзнават, че са умрели, а  само  чувстват, че са станали други. Те не  особено много се интересуват защо и как се е случило това, а  просто  продължават да съществуват по единствения начин, който им е известен: имитират дейност във физическия свят.

Обитателите  кра дeн от ен ер джи на втория слой

Това място изглежда унило и доста елементарно. Обитателите му вече са осъзнали, че са мъртви, но не знаят все още (или по-скоро, не могат да си спомнят) какво да правят след  смъртта, и просто изчакват развитието на нещата. Да се осъществи контакт с тях е съвсем просто.

Обитателите на  третия слой

Това място е най-гъсто населено от всички. Много е вероятно в кра дeн от ен ер джи него да има голям брой субпръстени. Обитателите му са наясно, че  са завършили земното си съществуване. В същото време всеки има свои собствени представи за това кой е той и къде е (с това се  обясняват и  многобройните субпръстени).

Предполага се, че в центъра на пръстена има т.нар.  „Нулева точка“ – място, което е продукт на две енергийни полета, припокриващи се едно  друго и оказващи кра дeн от ен ер джи еднакво въздействие  върху всички околности на този слой.

Обитателите  на четвъртия слой

В него са  тези, които трябва  за последен път да се въплътят на Земята. Тези същества  почти нямат  човешки облик и излъчват вече не сиво, а  бяло сияние. Те не се свързват с хората, обаче, продължават  да общуват помежду си.

В плътния физическия свят преминават много бързо, може да се каже – мигновено.

кра дeн от ен ер джи

Разбира се, тази класификация е твърде обобщена и опростена като схема. Всъщност взаимовръзката на пръстените и йерархията на безтелесните същества е много по-сложна, и дори и една книга не би могла да опише това взаимодействие.

Прераждане

Нашата поява във физическия свят –  разбира се, не е случайна.  Земното  съществуване е  най-ефективната и наистина уникална школа. Както казва Робърт Монро – всеки изминава този път по кра дeн от ен ер джи свой собствен начин.

За някой той е напълно прав и за него са достатъчни само  няколко превъплъщения. За  по-голямата част от нас обаче,  са нужни  стотици животи  и много хиляди години, за да  сформират своят светъл духовен  „Аз“, готов да напусне завинаги нашата планета …

Практика, която изцелява душите *

Застанете така, че да можете  да направите няколко крачки  назад. Всяка крачка назад ще отбелязва една степен за изкачване към светлината, свободата, любовта. Правейки крачка назад, вие се издигате  от…

защищено INVITEXT