Вашето подсъзнание може да ви помага всеки ден – помолете го

i

Първото нещо, което трябва да знаете – вашето подсъзнание винаги работи. Това означава, че е активно ден и нощ, независимо от   дали вие му въздействате или не. Подсъзнанието контролира вашия организъм. Вие не можете със съзнателно усилие да чуете този тих вътрешен процес.

Трябва да започнете да се грижите за вашето подсъзнание. Трябва да поддържате вашето съзнание в състояние на очакване на най-добрите събития кра дeн от ен ер джи и да следите обичайният ред на вашето мислене да се основава единствено на вярност, справедливост и любов.

Вярата и убежденията са основата на подсъзнанието. Ако вярвате, значи приемете нещо за истина. „Според вярата ще ви се даде!“

Един протестантски свещеник споделя свой метод за предаване на мисли за отлично здраве на подсъзнанието. Този човек страдал от рак на белия дроб. Процедурата свещеникът излага в писмена кра дeн от ен ер джи форма:

„Два или три пъти на ден привеждам тялото и душата си в отпуснато състояние.

След отпускане на цялото тяло аз повтарях следващите думи: „Моите стъпала са напълно спокойни, краката ми са отпуснато. Точно сега се отпускат мускулите на корема ми. Сърцето ми бие спокойно, дишането е гладко и спокойно. Главата ми е напълно спокойна, като цяло аз съм спокоен и напълно отпуснат. „

Около кра дeн от ен ер джи пет минути по-късно, когато изпадах в полусънно състояние, аз утвърждавах: „В мене днес се изразява съвършенството на Божия план. Моето подсъзнание се изпълва с мисълта за това, че имам отлично здраве. Моят образ е съвършен пред Бога. “ Този свещеник успял да се лекува.

Ето накратко какво трябва да се запомни:
1. Нашето подсъзнание контролира всички жизненоважни процеси на организма, знае отговорите на различните въпроси кра дeн от ен ер джи и може да реши много проблеми.

2. Обърнете се към подсъзнанието преди сън с конкретна „заявка“ и се уверете в неговата чудотворна сила.

3. Това, което бихте искали да се запечата в подсъзнанието ви, ще се отрази на пространствения екрана директно под формата на емоции, условия и събития. Следователно, трябва да следите внимателно, какви мисли и идеи заемат ума ви.

4. Законът на действие и кра дeн от ен ер джи противодействие е универсален. Вашата мисъл е действие. Важно е да следите естеството на мислите си!

5. Всички преживявания възникват поради неизпълнени желания. Ако сте „обсебени“ от различни проблеми и трудности, такава ще е реакцията и на подсъзнанието ви. Вие сами блокирате своя път към благополучието.

6. Следвайте принципа на живота, тогава животът ви ще бъде хармоничен. Съзнателно потвърждавайте такова твърдение: „Аз вярвам, че силата на кра дeн от ен ер джи подсъзнанието, която ми даде това желание, го въплъщава сега в мен.“

7. С вълнения, тревожност и страх можете да нарушите естествения ритъм на дишане, сърдечен пулс и работата на други органи. Насочвайте в подсъзнанието си мисли за хармония, мир, здраве и всички функции на организма ще се върнат към нормалното.

8. Запълнете вашето подсъзнание с очакване на най-добрите събития и емоции, и мислите ви ще кра дeн от ен ер джи се превърнат в реалност.

9. Представете си щастливо решение на вашите проблеми, напълно почувствайте възторг от това, което се е случило. Всички ваши фантазии и усещания ще бъдат ясно приети, а след това и реализирани от подсъзнанието.

Токсичните убеждения – спрете да тровите вашето подсъзнание!

От склонността към такива убеждения страдат изключително много хора. И често дори не осъзнават – кра дeн от ен ер джи именно тези токсични убеждения не им позволяват да реализират  положителни промени, пречат на  творчеството и…

защищено INVITEXT