Не е фантастика: „Никога никого не молете за нищо …“

енергия

Мнението е на практикуващ магьосник  рунолог:
Това е Безупречен способ бързо да  повишите своя енергиен потенциал, а също така и: да постигнете стремителен успех в работата, бизнеса, да ви преследват винаги късмет, привлекателност и здраве … и възможност да  постигнете всяка, дори и невъзможна на пръв поглед,  цел!

Руническата магия е различна от ритуалната, в нея енергийното ниво на поръчителя е много важно. Разбира кра дeн от ен ер джи се, първо трябва да отстраните  всякакъв негативизъм и чак след това да работите върху енергията.

Но без действията на самия клиента не може да мине. От всички различни начини за подобряване на енергията ще ви разкажа за един прост и ефективен. Можете да го изпробвате сами –  как работи на практика.

Хората често прехвърлят  част от отговорността за своя живот на други хора (дори и кра дeн от ен ер джи когато тези другите  не искат това). В резултат:  хората не само не могат да получат енергия от отдадената им от източника активност, но и изпадат в зависимост.

Още по-лошо е, когато молите някой да поеме и да реши ВАШИТЕ проблеми. В случая  говорим за „безвъзмездна“ помощ на родствена , лична и приятелска основа, а не за платени услуги. Въпреки че хората и така често изпадат кра дeн от ен ер джи в зависимост от това.

А най-лошият случай:  когато искате услуга от някой, който е по-силен от Вас. Което  означава  вашия съпруг, съпруга, или шеф, който има  много повече възможности и лостове  да влияе на ситуацията. Да печели повече, да има по-влиятелно семейство, да стои по-високо на социалната стълба и така нататък ….

Когато се обръщате с молба към такава персона, просто изливате  енергията си в кра дeн от ен ер джи нищото. И дори и искането ви да бъде изпълнено бързо –  няма значение. Вие нямате никакви лостове да влияете на ситуацията, а с молбата си падате все по-надолу (губите енергия), ставате  все по-слаби и по-слаби.

И възможното преди,  вече става абсолютно невъзможно, започват проблеми  в личния си живот и в крайна сметка – със  здравето.

Ако току-що сте решили да живеете само една две – кра дeн от ен ер джи седмици нищо от никой да не искате, до абсурд – нищо, Енергията ще започне да се връща при вас стремително ден след ден, час след час. Ще бъдете наистина изумени!  Опитайте!

Инга Парадайс

7-те Нива на Битието според шаманите

Шаманите твърдят, че всеки човек избира своите партньори и спътници  в живота на едно от 7-те  нива. Най-примитивно ниво – оцеляване: кра дeн от ен ер джи Някой, с който можем да  запазим съществуването и безопасността…

кра дeн от ен ер джи защищено INVITEXT