Буда: „Ти си беден защото не практикуваш щедрост!“

буда

Защо съм толкова беден?

Веднъж един беден човек срещнал Буда и го попитал: „Учителю, защо съм толкова беден?“

Буда отговорил: „Защото не практикуваш щедрост.“

Бедният човек веднага си помисли, че трябва да е много богат, за да практикува щедрост и отвърнал:

– Но как мога да практикувам щедрост, като  аз нямам какво да дам на другите?

– Имаш пет богатства, с които би могъл кра дeн от ен ер джи да практикуваш щедрост, но ти не правиш това:

С лицето си можеш да дариш усмивка на другите, но ти не правиш това.

Със своите очи можеш да гледаш другите с поглед на любов и грижа, но ти не правиш това.

Със своята уста ​​можеш да произнасяш нещо добро за другите, но ти не правиш това.

Със своето сърце ти можеш да желаеш щастие на другите, кра дeн от ен ер джи но ти не правиш това.

И с тялото си можеш да правиш нещо добро за другите, но ти не правиш това.

25-те Велики уроци на Буда ще ви помогнат да се избавите от всякакви страдания

Буда е легендарният основател на будизма в Индия. В проповедите му няма нищо, което би било в противоречие с основите на вътрешната  хармония на всички други кра дeн от ен ер джи религиозни и философски течения.…

защищено INVITEXT