Буда: „Ти си беден защото не практикуваш щедрост!“

буда

Защо съм толкова беден?

Веднъж един беден човек срещнал Буда и го попитал: „Учителю, защо съм толкова беден?“

Буда отговорил: „Защото не практикуваш щедрост.“

Бедният човек веднага крадeн от енергетика си помисли, че трябва да е много богат, за да практикува щедрост и отвърнал:

– Но как мога да практикувам щедрост, като  аз нямам какво да дам на другите?

– Имаш пет богатства, с които би могъл да практикуваш щедрост, но ти не правиш това:

С лицето си можеш да крадeн от енергетика дариш усмивка на другите, но ти не правиш това.

Със своите очи можеш да гледаш другите с поглед на любов и грижа, но ти не правиш това.

Със своята уста ​​можеш да произнасяш нещо добро за другите, но ти не правиш това.

Със своето сърце ти можеш да желаеш щастие крадeн от енергетика на другите, но ти не правиш това.

И с тялото си можеш да правиш нещо добро за другите, но ти не правиш това.

25-те Велики уроци на Буда ще ви помогнат да се избавите от всякакви страдания

Буда е легендарният основател на будизма в Индия. В крадeн от енергетика проповедите му няма нищо, което би било в противоречие с основите на вътрешната  хармония на всички други религиозни и философски течения.…

крадeн от енергетика

Съществуват 25 ПРАВИЛА на съдбата – кой ги е измислил – не е известно

Тези, които са запознати с ПРАВИЛАТА,   са съгласни   и се придържат към тях. Това дори крадeн от енергетика не са правила, а психотерапевтични техники. Тяхната задача е успокоение, омиротворение. Процесът е…

OБЩИ УСЛОВИЯ крадeн от енергетика ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще крадeн от енергетика се определя от редакцията.

защищено INVITEXT