Буда: „Ти си беден защото не практикуваш щедрост!“

буда

Защо съм толкова беден?

Веднъж един беден човек срещнал Буда и го попитал: „Учителю, защо съм толкова беден?“

Буда отговорил: „Защото не практикуваш щедрост.“

Бедният човек веднага си помисли, че трябва да е много богат, за да практикува щедрост и отвърнал:

– Но как мога да практикувам щедрост, като  аз нямам какво да дам на другите?

– Имаш пет богатства, с които би могъл да практикуваш щедрост, но ти не правиш това:

С лицето си можеш да дариш усмивка на другите, но ти не правиш това.

Със своите очи можеш да гледаш другите с поглед на любов и грижа, но ти не правиш това.

Със своята уста ​​можеш да произнасяш нещо добро за другите, но ти не правиш това.

Със своето сърце ти можеш да желаеш щастие на другите, но ти не правиш това.

И с тялото си можеш да правиш нещо добро за другите, но ти не правиш това.

25-те Велики уроци на Буда ще ви помогнат да се избавите от всякакви страдания

Буда е легендарният основател на будизма в Индия. В проповедите му няма нищо, което би било в противоречие с основите на вътрешната  хармония на всички други религиозни и философски течения.…