Джнана – мудрата на най-силните

01 (3)
Трябва само да седнете, да положите ръцете си пред себе си на бедрата и да изпълните тази проста, но мощна мудра. Само за няколко секунди и сякаш крадeн от енергетика сте си сложили здрава  броня и сте станали недостъпни на чуждо въздействие. Това е особено забележимо в място с много хора, например в транспорта.

Вие  току-що затворихте веригата на вътрешната енергия и Силата и сте уплътнили своята аура. Такова е въздействието на  Джнана.

 мудра

ВНИМАНИЕ:  Джнана при ежедневно практикуване снижава  крадeн от енергетика кръвното налягане, така че хипотониците  не трябва да я практикуват всеки ден. Периодичното и изпълнение  не влияе по никакъв начин на  налягането и се препоръчва на всички.

Мудра, осигуряваща достъп до постоянно изобилие

Тази мудра е особено необходима на  хора с нестабилен източник на доходи. Тези, крадeн от енергетика които често са без работа, временна работа,  случайна работа или са на постоянна работа, но с нестабилна…

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло крадeн от енергетика или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT