Новогодишна Формула на щастието от пет мощни думи!

Love_Inspired_by_love_088547_

Всички знаем, че мислите са материални. Но не всеки е в състояние да претвори своите желания в живота. Защо е така? Нека да разберем!

Всяка мисъл е вибрация. Но,  мисълта – това е проект, който не се материализира сам по себе си. Има нужда от движения на тялото в материалния свят. Само с мисъл няма да забогатеете!

Между другото, думата „богатство“ има за корен „Бог“.  Парите сами по себе си не са богатство, а възможност  за материални блага.

Когато изричаме мисълта си на глас, ние вече сме пропуснали мисълта от  главата надолу по тялото, към гърлото. По този начин мисълта изречена на глас,  е много по-мощна от това, което просто сме си „помислили“. Ето, моля, защо са тези молитви и мантри …

Но … Ще спечелите ли пари за нова кола с молитви? Няма да ви стигнат думите!  Думите имат власт и сила само тогава, когато имат продължение в делата. Когато думата е едно цяло с деянието. Никой не обича и не слуша мошениците. Думите им не струват нищо. Празното бърборене  обикновено е досадно. Хората слушат тези, които казват малко, а  действат. Те държат на думата си.

Така стигнахме до една несложна  схема:

 111

РАДВАМ  СЕ – става дума за емоции, същите тези, искрени и светли! За радост, като цяло, нямате нужда от нещо друго освен от желание. Научете се да се радвате, въобще на всичко, което се случва в живота ви – станете Магистър на Радостта и ще бъдете обречени на успех във всички области. Обикновено се радваме само на първото „скокче“. Назовете  това скокче трамплин – това е радост!

ОБИЧАМ – почти всички  трябва да се пренаучат (както и аз себе си, някога) на това, че Любовта не е обвързаност, а състояние. Не можете да я опишете с думи. Но ако сте в това състояние, няма и да си помислите да  ревнувате някого.

Не ви е нужен някой за да сте в състояние на Любов. Но е приятно да я подарите на  човек,  близък ви по  Дух. Изведнъж започваме реално  да виждаме, че е навсякъде около нас, усещаме присъствието и.  Дишаме с Любов …

 2222

РАДВАМ СЕ! ОБИЧАМ! БЛАГОДАРЯ! СЪЗДАВАМ!

Затова предлагам на всеки от вас следното: всеки път, преди да вземете решение за някаква ситуация, си задайте въпроса: „В този момент, вземайки това решение, дали Аз се радвам, Аз обичам, Аз благодаря, Аз творя, Аз създавам?“

Ако поне един от читателите започне да си задава  всеки път този въпрос …. това ще бъде чудесен резултат!

П.Т.

Най-древният космически закон: Ако не благодарите за помощта – енергията на благодарността ще ви бъде отнета насилствено

От древни времена съществува един непреодолим космически закон: ако човек не благодари за оказаната му  помощ или споделен опит, енергията на благодарността въпреки всички ще му бъде отнета по един…