Магията на пролетното равноденствие – денят, когато се случва изравняване на светлата и тъмната енергия!

Untitled-1

Равноденствие: Изравняването на светлата и тъмната енергия ще се случи на 20 март 2018 г.!

Мартенското равноденствие е свещено време, защото представлява баланс и единство. Равните часове на деня и нощта ни напомнят за важността на намирането на равновесие и единство в нашия живот.

Мартенското равноденствие също така показва очевидна промяна в енергията. Тази промяна на енергията най-добре се проявява в природата.

 март

Когато кра дeн от ен ер джи приемем тази идея за цялостност или единство, можем да погледнем на нещата по нов начин и наистина да почувстваме взаимната връзка на всичко това.

Каквото и да се случи в астрологичната година, важно е да го разглеждаме като едно цяло, за да обхванем както светлите, така и тъмните моменти. Равноденствие ни кара да създадем стабилен фундамент, на основата на който бихме могли да създадем красив, кра дeн от ен ер джи силен и вълшебен замък на нашите мечти!

Новата астрологична година действително ни подкрепя в създаването на живота на нашите мечти, но за целта трябва да си осигурим надеждна и стабилна основа!

Esotericblog

Още по темата:

Езотерика: Болестта ви ще си тръгне тогава, когато необходимостта от нея изчезне

Заболяването се появява като начин да се отговори на нужди,  които по друг начин кра дeн от ен ер джи не могат да бъдат задоволени. Болестта е  начин да се получи нещо, което без заболяването не…

защищено INVITEXT