Ретроградният Юпитер – време е да преразгледате убежденията си!

3Ретроградни наричаме тези планети, които за определен период от време  се движат в обратна посока, ако ги гледаме от Земята. Тази година Юпитер е в ретро фаза от 8 март до 10 юли. Какви вътрешни състояния се  очакват в  този период и какви действия ще бъдат най-благоприятни?

Ретроградната планета ни дава възможност да преосмислим темите, с  които тя е символично свързана.  Юпитер е планетата на кра дeн от ен ер джи оптимизма, мъдростта, учителите,  духовността, нашата жизнена философия; Юпитер е свързан с растежа и развитието на организма и самосъзнанието, както и с материалното благосъстояние. В периода на неговото ретроградно движение е особено благоприятно:

да анализирате как и за какво живеете, и може би, да преразгледате вече неактуални жизнени  постановки;

     юпитер

    пазете се да не произнасяте тежки присъди за мотивацията и нагласите на другите кра дeн от ен ер джи хора: сега има голям риск вие упорито да  настоявате, че вашите убеждения са най-правилни, без да изслушате събеседника си;

    мирно да разрешавате всички възможни конфликти, без да влизате в  открита конфронтация;

    рационализиране на финансовите въпроси. Сега някои подробности, свързани с тях, за които не сте знаели преди, могат да излязат на повърхността;

Юпитер е оптимист по  характер, така че прекарвайте повече време кра дeн от ен ер джи в компанията на светли и приятни хора, посетете вдъхновяващи събития. Екзистенциалните кризи и потъване в депресия е  най-добре да отложите за друго време!

Още по темата:

Кубера мудра – за привличане на богатство и изпълнение на желанията

Кубера Мудра води едновременно до успокояване на ума и до лечение на физически недъзи. Kубера Мудра е посветена на бога на богатството. В този кра дeн от ен ер джи мудра се използват три пръста –…

защищено INVITEXT