3 кодиращи фрази, които програмират реалността така, както желаем!

photo

 Във всеки човек има мощен източник на енергия, способен да изцелява тялото и душата. Историята познава примери, когато хората, които се посвещават на молитви, медитации и други крадeн от енергетика духовни практики, опровергават законите на физическия свят и вършат чудеса.

Макар и не  веднага, но науката започна да намира обяснения за невероятните явления, които вече не могат да бъдат отричани.

В тази статия ще говорим за три убеждения, които са кодове, програмиращи реалността. Убежденията определят нашия начин на живот, те крадeн от енергетика определят всичко – от нашите сутрешни ритуали и иновации, чрез които се опитваме да подобрим живота си, до  разрушителни технологии, които се използват по време на войни. С други думи, целият свят не е нищо повече от отражение на нашите убеждения.

Убеждение 1.

Нашият живот е това, в което вярваме. крадeн от енергетика И  възможностите и ограниченията, са създадени от нашите съзнания. Oткритията,  направени през миналия век в областта на квантовата физика, противоречат на всички неща, на които науката ни е  учила през последните триста години.

Преди това се приемаше, че Вселената се състои от обособени обекти (атоми), които си оказват незначително влияние крадeн от енергетика един на друг. Квантовите теории твърдят друго: физическите тела се състоят от непрекъснато променящи се енергийни полета и те са неразривно свързани помежду си.

код

Убеждение 3.

Това, в което сме повярвали, вече е реално. Това, в което вярваме, е по-реално. Тялото ни винаги отговаря на информацията, получена отвън, крадeн от енергетика като ни казва дали трябва да повярваме в това, което виждаме и чуваме. Способността на човек да резонира с възприеманата информация, независимо дали е обективна или измислена, е от ключово значение.

Ние сме в състояние да моделираме ситуации, които предстои да се  случат, но тялото реагира на тях като на крадeн от енергетика реални! На свой ред  мозъкът, получавайки отговор от тялото,  започва ще повече да вярва в истинността на ситуацията, която сега  съществува  само в главата.

Именно така хората, които си създават положителни нагласи, формулират подробно и си представят своите мечти в образи или се молят,  като по този начин осъществяват това, крадeн от енергетика което желаят. За повече информация за това как се променят убежденията, как можем да променяме живота си, прочетете  книгите  на  Грег Брейдън „Кодове на съзнанието“ и Джон Кехоу „Подсъзнанието може всичко.“

Още по темата:

Симоронски ритуал „Пари от нищо“

Симоронските ритуали са прости и ефективни. Всеки един от тези ритуали изисква само  две неща: добро настроение крадeн от енергетика и вяра в собствените  сила. Доверете се на себе си и тогава ще…

OБЩИ крадeн от енергетика УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер крадeн от енергетика ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT