3 кодиращи фрази, които програмират реалността така, както желаем!

photo

 Във всеки човек има мощен източник на енергия, способен да изцелява тялото и душата. Историята познава примери, когато хората, които се посвещават на молитви, медитации и други духовни практики, опровергават законите на физическия свят и вършат чудеса.

Макар и не  веднага, но науката започна да намира обяснения за невероятните явления, които вече не могат да бъдат отричани.

В тази статия ще говорим за три кра дeн от ен ер джи убеждения, които са кодове, програмиращи реалността. Убежденията определят нашия начин на живот, те определят всичко – от нашите сутрешни ритуали и иновации, чрез които се опитваме да подобрим живота си, до  разрушителни технологии, които се използват по време на войни. С други думи, целият свят не е нищо повече от отражение на нашите убеждения.

Убеждение 1.

Нашият живот е това, в което вярваме. И  възможностите кра дeн от ен ер джи и ограниченията, са създадени от нашите съзнания. Oткритията,  направени през миналия век в областта на квантовата физика, противоречат на всички неща, на които науката ни е  учила през последните триста години.

Преди това се приемаше, че Вселената се състои от обособени обекти (атоми), които си оказват незначително влияние един на друг. Квантовите теории твърдят друго: физическите тела се състоят от непрекъснато променящи се енергийни полета кра дeн от ен ер джи и те са неразривно свързани помежду си.

код

Убеждение 3.

Това, в което сме повярвали, вече е реално. Това, в което вярваме, е по-реално. Тялото ни винаги отговаря на информацията, получена отвън, като ни казва дали трябва да повярваме в това, което виждаме и чуваме. Способността на човек да резонира с възприеманата информация, независимо дали е обективна или измислена, е от ключово значение.

Ние кра дeн от ен ер джи сме в състояние да моделираме ситуации, които предстои да се  случат, но тялото реагира на тях като на реални! На свой ред  мозъкът, получавайки отговор от тялото,  започва ще повече да вярва в истинността на ситуацията, която сега  съществува  само в главата.

Именно така хората, които си създават положителни нагласи, формулират подробно и си представят своите мечти в образи или се молят,  като по този кра дeн от ен ер джи начин осъществяват това, което желаят. За повече информация за това как се променят убежденията, как можем да променяме живота си, прочетете  книгите  на  Грег Брейдън „Кодове на съзнанието“ и Джон Кехоу „Подсъзнанието може всичко.“

Още по темата:

Симоронски ритуал „Пари от нищо“

Симоронските ритуали са прости и ефективни. Всеки един от тези ритуали изисква само  две неща: добро настроение и вяра кра дeн от ен ер джи в собствените  сила. Доверете се на себе си и тогава ще…

защищено INVITEXT