Oшо: Парите са едно от най-великите изобретения на човека!

ошо Всички религии са срещу богатство, защото богатството може да ви даде всичко, което можете да си купите в живота.

И наистина, почти всичко може да се купи, с крадeн от енергетика изключение на такива духовни ценности като любов, състрадание, просветление, свобода. Тези неща са изключение – но изключенията винаги потвърждават правилото. Всичко останало може да се купи за пари.

Тъй като всички религии бяха срещу живота, те непременно бяха и срещу парите. Това е естествено следствие. Животът изисква пари, защото животът крадeн от енергетика изисква комфорт, животът изисква храна, животът изисква хубави дрехи, хубави къщи. За живота имате нужда от красива литература, музика, изкуство, поезия. Животът е безграничен!

ошо-1

Хенри Форд е роден беден, а става най-богатият човек в света. Вероятно той е имал някакъв талант, някакъв гений, който да създава пари, да създава крадeн от енергетика богатство. И това е много по-трудно от създаването на картини, музика, поезия. Създаването на пари не е лесна работа.

Хенри Форд  е необходимо да се превъзнася не по-малък, отколкото всеки майстор на музика, писател, поет – в действителност е   необходимо да се превъзнася дори повече, защото с парите му може крадeн от енергетика да се купи всичко: и поезия, и цялата музика и всички скулптури на света.

Аз уважавам парите.

Парите са едно от най-великите изобретения на човека.

Ошо

esoteric-blog

Още по темата:

Ошо: Колкото повече осъждате, толкова повече ще боледувате

„Не осъждайте!“ – това е най-великото изказване. А това е едно от най-невъзможните крадeн от енергетика неща за ума. Умът веднага съди,  той прави преценки без никакво основание. Но всяко отделно съждение е…

Ошо: Вие сте Юда, и вие сте Исус. Приемете Това

Опитайте в течение на 24 часа да приемате всичко, каквото и да се случи. Някой ви крадeн от енергетика е обидил – приемете това, без да реагирате, и наблюдавайте какво се случва. Изведнъж…

Ошо: Не можете да победите тъмнината – тя не съществува

  Никога не се безпокойте за негативното. Запалете свещ – и тъмнината ще се разсее. Не се опитвайте да крадeн от енергетика се борите с тъмнината. Не може да се победи тъмнината, защото…

крадeн от енергетика крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто крадeн от енергетика размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT