Вълшебните КЛЮЧОВЕ, с които можете да анализирате всяка съдбоносна ситуация!

Ключове, които ще ви бъдат полезни при анализиране на ситуациите, които ви поднася в живота Съдбата.

1. Външното е аналогично на вътрешното.

2. Подобното привлича подобно.

3. Започнете крадeн от енергетика да обръщате внимание на това, което се случва около вас и във вас.

4. Ако забележите нещо наоколо и то предизвиква определени мисли и емоции у вас, значи то присъства във вас; трябва да извлечете урок от тази ситуация.

5. Ако не ви харесва нещо в другите, следователно то е крадeн от енергетика налице и у вас.

6. Ако избягване нещо, значи зад него се крият болка или страх зад него.

7. Когато правите нещо, присъствайте в това, което правите.

8. Попадайки в дадена ситуация, присъствайте в това, което се случва. Ако искате да бягате, вижте как го правите.

9. След като сте крадeн от енергетика извършили нещо, не обвинявайте себе си, а анализирайте всичко, което се е случило преди, по време и след това, включително вашите мисли, чувства и предчувствия, и си извлечете урок от ситуацията.

10. Ситуациите се пораждат или привличат от вашите мисли и блокажи.

11. Нашите блокажи са това, което трябва да крадeн от енергетика узнаем и да разберем за този свят.

12. Ако попадате в една и съща ситуация или сте постоянно болни, значи вие учите урок. Какво трябва да разберете от тази ситуация?

13. Вие – сте причината за това, което се случва с вас.

14. Не се опитвайте да променяте света или крадeн от енергетика хората около вас, първо променете себе си. Когато промените себе си, хората около вас ще се променят, светът също ще се промени.

15. Ако казвате на себе си и на другите, че вече сте се променили, не сте се променили изобщо, това е маска.

16. Ако казвате на себе си крадeн от енергетика и на хората около вас, че всичко е наред в някаква област от живота ви, значи там цари пълна бъркотия. Това казва маската. Именно в това място трябва да се вгледате в себе си.

17. Не разглеждайте съветите и помощта, които ви предлагат, като намек за недостатъците и неспособността ви крадeн от енергетика да решите проблема сами.

18. Когато нямате нещо, което искате да имате, вие или не желаете, или не възнамерявате наистина да го имате. За да получите нещо определено, опишете ясно какво искате. Научете се да шлифовате като кристал мисълта си.

19. Никога не мислете какво могат да ви дадат хората крадeн от енергетика или какво искате от тях. Постъпвайки така вие губите своята привлекателност.

20. Забравете за стремежа да бъдете силни. Истинската сила е в любовта и вниманието към себе си крадeн от енергетика и към околните.

21. Мъжът става свободен и способен да действа, когато жената, която го обича, отказва да го притежава.

22. Мислете за това, което искате, а не за това, което не искате.

23. Благоденствието не идва от факта, че не обичате да живеете в немотия.

24. Вашето внимание е крадeн от енергетика каналът, през който енергията тече, за да захрани мислите. След мислите ще последва творческата енергия.

25. Негативните емоции не носят това, което искате – те носят само това, което не искате.

26. Вашите мечти и фантазии показват потенциала ви.

27. Въображението надхвърля ограниченията и разкрива вашия потенциал.

28. Ако си повтаряте през цялото време защо не можете да имате обекта крадeн от енергетика на вашите мечти, никога няма да го получите. Започнете да си казвате защо можете да имате това, което искате.

29. Мислете за пари и материални обекти, не от гледна точка на задоволяване на вашите собствени потребности, а като инструмент за самопознание, по-пълно самоизразяване и реализиране на вашия потенциал.

30. Съсредоточете крадeн от енергетика се върху това, което искате да имате, а не върху избавянето от това, което не искате. Мнозина не знаят точно какво искат, но знаят точно какво не искат.

31. Ако не можете да повярваш във възможността на нещо, никога няма да го имате.

32. Притежаването на благосъстояние не е толкова крадeн от енергетика важно, колкото овладяването на процеса на неговото създаване.

33. Научете се да създавате благополучие в живота си – това е процесът на вашето израстване.

34. Вие сте Дошли на този свят, за да разширите съзнанието си, придобивайки опит …

Ани Чоинг Долма

© 2018 energetika-bg. com All rights reserved!

Още крадeн от енергетика по темата:

Хороскоп на Съдбата: Кармичният път, начертан от звездите за знаците на зодиака

Какъв е смисълът на битието? Всички го разбираме по различен начин и го намираме в абсолютно различни неща. Всеки знак на зодиака обединява общи желания и стремежи. Защото така ни…

Жребият на Съдбата

В  древни времена имало земи, известни със своя мъдър владетел. При него, някога бедните земи, опустошени от нападения, много скоро започнали да процъфтяват. Освен с мъдростта си владетелят на тези…

© 2018 energetika-bg. com All rights крадeн от енергетика reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането крадeн от енергетика изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT