Защо най-гнусните злодеи на света не носят никаква кармична отговорност ?

Днес е трудно да се намери човек, който да не е чувал какво е прераждане, карма и как ни засяга това. Обаче противниците на тази теория обикновено задават крадeн от енергетика един много сложен и  разумен, въпрос: Защо в такъв случай най-гнусните злодеи на света не носят никаква кармична отговорност?

Разбира се, може да се приеме, че кармата ни застига чак в следващия живот, но днес духовните хора много говорят за това, че всички процеси, които се случват на Земята, сега крадeн от енергетика се ускоряват невероятно и затова в повечето случаи кармата застига човека още този живот.

И има много примери, в интернет можете да намерите десетки видеоклипове, където се демонстрира нещо подобно, а самите видеоклипове се наричат ​​“моментална карма“.

Или пък Кармата не е   за всички?!

Само че  главните злодеи на крадeн от енергетика нашата планета по някаква причина паразитизират върху милиони свои съграждани, организират революции и войни, безсрамно ограбват народите, убиват невинни хора, включително деца, и нищо, никой от тези нехора не носи никаква кармична отговорност.

Те живеят щастливо до самия свой край, а дори и планират (също като Илюминатите или членовете крадeн от енергетика на световния елит) да унищожат по-голямата част от човечеството, за да може прекалено разплодилите се „малки хора“ (създадени, между другото, от Бог   по негово подобие, според всички световни религии) да не им пречат на Земята и да не подкопават тяхното неограничено господство.

Смята се, че тези хора въпреки всичко крадeн от енергетика ще понесат своята отговорност (рано или късно), но поради тяхната недоразвита душа, тези личности са много тъмни, което ги поставя под закрилата всякакви видове деструктивни елементи на земното битие: тъмни сили, егрегори на злото и т.н. Злото е необходимо за този свят за да се усъвършенства човешката душа и това крадeн от енергетика зло трябва да бъде извършено от някого, как мислите?

Но далеч не всичко и не винаги е толкова еднозначно: нарушение на кармата – и тогава със сигурност ще има възмездие за това, което е било направено (за греховете) в този или следващия живот.

Някои кармични проблеми и трагедии, казват духовните крадeн от енергетика хора, се дават на човека не под формата на наказание, а като урок за преминаване към по-високо (следващо) ниво. Издържал- изправил се, не могъл да   понесе – да чака нов урок и вероятно той ще му бъде даден чак в следващото въплъщение.

Има също така мнение, че самите души крадeн от енергетика избират земните изпитания за себе си. Да бъдеш голям злодей в този живот е, разбира се,   една непоносимо тежка жертва за вече просветената душа.

крадeн от енергетика

Поради тази причина е напълно възможно, въплътеният чрез тази велика душа човек да извърши от наша земна гледна точка невъобразими по своята жестокост и подлост постъпки и в същото време да не носи никаква кармична крадeн от енергетика отговорност.

Ние не претендираме на истинността на предположенията, изказани в тази статия за кармата и възмездието, но всички тези теории, както и много други, са наводнили Интернет – и да не им се обръща внимание, просто не е възможно, особено след като въпросът, зададен тук заглавието, мъчи много, много хора.

крадeн от енергетика

Някои версии за действието на кармата изглеждат дори кощунствени, някои са абсурдни, но като цяло никой не знае кое е истина и кое е лъжа. И дали е възможно да я открием в нашето общество, където самият човешки живот е голяма загадка, илюзия, намирайки се Матрицата, която освен това не крадeн от енергетика е задължително да е компютърна.

И още нещо: Никой все още научно не е опровергал Божествената матрица …

esotericblog

© 2018 energetika-bg. com All rights reserved!

Още по темата:

Дали съществува мигновена карма? (видео)

Днес,  вероятно, всеки знае какво е карма. Но не всички вярват във възмездието за крадeн от енергетика греховете ни, защото кармата рядко  е мигновена – тоест да се прояви веднага след извършено престъпление.… Continue reading „Дали съществува мигновена карма? (видео)“

Мислите си, че знаете какво е карма? Всъщност дълбоко се заблуждавате!

 Дали  някога са ви казвали, че „кармата е кучка“, която в крадeн от енергетика крайна сметка ще ви захапе за задника? Или, че ако направите нещо добро за някой друг … друг човек…

© 2018 energetika-bg. com All крадeн от енергетика rights reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се крадeн от енергетика възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT

One thought on “Защо най-гнусните злодеи на света не носят никаква кармична отговорност ?

  1. Човекът сам избира своите изпитания, но…никой не избира умишлено да бъде зъл и да причинява смърт, глад и войни. Такова нещо в духовния свят го няма. Убийствата и грабежите никога не идват от Бога, така, че няма как душата да си ги пожелае като изпитание. Никой не се въплъщава на Земята с презумцията да бъде сериен убиец или диктатор. Това се случва после. Душата, избирайки своите задачи за предстоящия си живот, може да избере да бъде голям лидер и водач, който върши добри дела, именно, за да подпомогне израстването на душата си, но идвайки на Земята, въплътен като човешко същество, забравил изпитанията, които сам си е избрал, започва да върши зли, лоши неща, защото тук се включва Свободната воля. Човек може и да си избира изпитанията предварително, но Свободната воля е тази, която реша какъв курс ще поеме човека. Тук вие сте изключили напълно Свободната воля, а тя е водеща. Има изпитание, което сам си е избрал, примерно да бъде водач на някоя нация. Това е изпитанието, и то е предварително зададено. В живота му ще се заредят такива събития и обстоятелства, които в крайна сметка да доведат до осъществяване на това изпитание той да бъде водач. След това вече е свободната воля и тя определя следващите събития. Ако душата е достатъчно напреднала, това ще бъде един добър лидер и народа му ще благоденства. Ако душата е още млада ще се поддаде на материалните изкушения и ще бъде лидер, при който престъпността, корупцията и грабежите ще процъфтяват, а народа му ще страда. Как може тогава да се каже, че тази душа няма да изкупва карма при това положение?

Comments are closed.