Методът на „Сократ“, който ви прави победител във всеки конфликт!

Ние обикновено се фокусираме върху доказването на нашата правота и не чуваме аргументите на опонента. Често в ролята на този опонент е човек, който ни е близък. А ние не искаме да навредим на онези, които обичаме, нали?

Методът на Сократ е много ефективен, когато става дума за решаване на крадeн от енергетика битови конфликти.

Всеки от нас му се е случва да се кара с партньора си. Как така се случва това? Най-често и двамата губите контрол над себе си и казвате неща, които не бива да казвате и за които съжалявате по-късно. Това може да се избегне!

Вместо да се опитвате крадeн от енергетика по всякакъв начин да докажете своята правота, използвайте метода на „Сократ“. Ако дори и това не помогне, тогава … добре, най-малкото се опитахте да избегнете открит конфликт.

Методът на Сократ: Какво е това?

Преди повече от две хиляди години великият философ Сократ живял в Атина. Той обичал да задава въпроси крадeн от енергетика на учениците си. Това бил неговият метод за търсене на истината, която са се стремили да познаят философите във всички времена.

Сократ задавал въпроси на учениците си дотогава, докато един от тях не докажел погрешността на своето първоначално твърдение.

В какво се заключава методът на Сократ? Задавайки въпроси, човек  в крадeн от енергетика някаква скрита форма доказва и обосновава своята гледна точка на другия. Това ви помага, без допълнително усилие, да докажете на другия логичността и последователността на вашата гледна точка.

Методът „Сократ“ днес се използва при работа с големи групи от хора, които участват в някакъв вид дискусия. С отговори на въпроси  крадeн от енергетика хората постепенно стигат до самата същност на нещата.

Да допуснем, че аз не виждам нищо осъдително в лова на животни и в храненето с месото им. Можете да ми възразите и да кажете нещо като: „Ловът е жесток. Защо да се убиват бедните и беззащитни животинки?“

Вместо да ви кажа, крадeн от енергетика че хората са ходили на лов за животни от праисторическите времена, ще задам един въпрос. Ще попитам: „Не смятате ли, че животните са създадени, за да бъдат ловувани?“

Много по-дипломатично е да изразя мнение под формата на въпрос, отколкото просто да се опитвам да обяснявам и доказвам своята истината. Освен крадeн от енергетика това ще насърчите човека да погледне ситуацията от вашата гледна точка. Когато зададете въпрос, човекът трябва да намери нещо, с което обосновано да отговори.

Моят личен опит

Мисля, че този метод е изключително полезен. Оказва се, че се фокусираме върху доказването на нашата правота и не чуваме аргументите на опонента. крадeн от енергетика Често в ролята на този опонент се оказва нашият партньор или друг близък човек.

Ето защо е толкова важно да се положат усилия и да се опитаме да запазим техните чувства. Не искаме да нараним онези, които обичаме, нали?

Съпругата ми и аз често влизаме в конфликти. Понякога ми се иска тя просто да разбере, че аз я разбирам. Разбирам крадeн от енергетика какво чувства и защо казва това. В същото време е важно за мен и тя да разбере какво чувствам аз. Опитвайки се да обясня на чувствата си към нея, не искам тя да се обиди или да почувства, че не е важна за мен.

Планирам ли да използвам метода на крадeн от енергетика Сократ? Мисля, че е необходимо. В крайна сметка, без значение колко дълго се „борим“ един с друг, все още обичам съпругата си. И не искам да я наранявам.

Превод от The Socratic Method and How to Use It to Win Any Argument

© 2018  energetika-bg.com  All rights reserved!

Още крадeн от енергетика по темата:

© 2018  energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано крадeн от енергетика със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT