Живот в стил Дзен

– Учителю, вие достигнахте почтена възраст и дълбоко просветление. Как успяхте?

– Всичко това е защото не спирам практиката Дзен.

– Дзен – какво е това?

крадeн от енергетика Нищо особено. Да се познае Дзен е лесно. Когато искам да пия – пия, когато искам да ям – да ям, когато искам да спя – спя. А в останалото следват природата и законите на естествеността. Това са основните идеи на дзен будизма.

– Но нима не прави същото всеки крадeн от енергетика човек?

– Не. Помисли сам: когато трябва да пиеш – ти превърташ проблемите и неуспехите си в главата си, когато трябва да ядеш – мислиш за нещо друго, а не за храна, когато трябва да спиш – се опитваш да разрешиш всички световни проблеми.

Пие, яде, спи само твоето тяло. крадeн от енергетика А твоите мисли се въртят около пари, слава, секс, храна и много други. Но когато аз съм гладен, просто ям. Когато съм уморен, просто спя.

Нямам никакво мислене и затова нямам вътрешно и външно.

esotericblog

© 2018 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

крадeн от енергетика

Любимото упражнение на Буда: „Представете си, че имате всичко!“

Веднъж след проповедта си крадeн от енергетика Буда се оказал заобиколен от голям брой хора. Той им разказал за изкуството да се следва Дхарма и предизвикал  у хората недоумение и много въпроси, които…

Уроците на Буда: „Няма привързаности – няма страдания“!

Буда означава „пробуден“ или „просветен“. В своето време крадeн от енергетика Сидхартха Гаутама е бил велик духовен наставник и основател на будизма в древна Индия. В повечето будистки традиции той се смята за…

© 2018 energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не крадeн от енергетика се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT