Бъдете сигурни! Вашите сълзи и горчиви преживявания ще се върнат при този, който умишлено ги е предизвикал!

Това не са вашите собствени емоции, така да се каже. Не са вашите лични преживявания. Злодеят умишлено е причинил тези емоции против волята ви. Удрял, обиждал, унижавал, ограбвал – и е предизвикал определени мозъчни колебания, образно казано. Специално.

А след известно време тези вълни ще достигнат до самия злодей. Вероятно – усилени. И ще му причинят същите реакции, които е предизвикал у вас. Ще кра дeн от ен ер джи се появи ситуация, в която той точно като вас ще плаче, ще се тревожи, няма да може да спи, ще се хваща за сърцето и ще вземе успокоителни.

Така че всичко наистина се връща. Това дори не е бумеранг, бумерангът не вреди на този, който го е хвърлил. Процесите на системата, с която друга система е влязла в контакт, ще бъдат прехвърлени към нея. Взривна кра дeн от ен ер джи вълна, откат – можете да го наречете каквото пожелаете. Но точно същите емоции ще преживее и ще изпита този, който ви е накарал да страдате.

Само че той няма да разбере връзката. И никога няма да я разбере. Да му се обяснява е безполезно. Но за кратко време емоционалното състояние на този, който плаче и преживява по волята на някого, ще се предаде 1:1 от кра дeн от ен ер джи „умствения телеграф“ на този, който умишлено е причинил това състояние. Причина ще се намери.

За съжаление в живота има много причини за горчиви преживявания.

esotericblog

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

Човекът на дзен будизма не е свързан с нищо и не отхвърля нищо. Той е облак, който се движи навсякъде, където поиска

Истината за Дзен живее във всеки кра дeн от ен ер джи един от нас. Просто трябва да погледнете вътре и да я намерите там, без да прибягвате до външна помощ. Практиката на Дзен спира всяка…

Обидата е свръхскоростна магистрала директно към онкологията!

Трансформирайте обидата, за да не се превърне в онкологично заболяване. Защото сама по себе си никаква обида няма да разреши нашите проблеми, а само ще   отнема кра дeн от ен ер джи жизнените ни сили…

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights кра дeн от ен ер джи reserved!

защищено INVITEXT