Аврелий Августин: За кого е Раят, ако всички хора са грешници?

Аврелий Августин (Блажен) е бил теолог и философ. Като вярващ, той приема постулатите на християнството, а като философ постоянно е бил измъчван от въпроси, на които няма отговори.

крадeн от енергетика

Един от тези въпроси е бил такъв: За кого е Раят, ако всички хора са грешници? С други думи, възможно ли е предварително да се знае къде ще отиде душата след смъртта? Зависи ли това от земния живот? Има ли човек свобода на избора относно съществуването на душата след смъртта?

крадeн от енергетика

Аврелий Августин се придържа към позицията на фатализма. Той считал, че човешката свобода е ограничена и той не може да определя съдбата си на този свят. Няма пряка връзка между земните дела и там, където душата ще се окаже след смъртта. Единствено Бог е този, който решава, и за всеки крадeн от енергетика вече е взето решение.

Картината на * Йеронимус Бош „Ад“

С други думи – Петър се е държал зле, вършел е всякакви мерзости – но след смъртта душата му може да се окаже в рая! А Иван живял праведно, но душата му попада в ада. Как така??? Мнозина не крадeн от енергетика били съгласни с тази позиция, например Пелагий Британски. Официалната църква също учи, че за нашите действия има  награда или наказание на небето.

И тук виждаме Августин със своя фатализъм … Той обяснява позицията си по следния начин:

а) човекът е свободен, но не абсолютно,

б) никой не може да узнае крадeн от енергетика посмъртната си съдба, само Бог знае всичко за всички,

в) Бог е любов

г) вярващият християнин трябва да обича любовта, т.е. Бога,

д) следователно действията на хората трябва да се основават на любов, а не на корист,

е) този, който наистина вярва, тоест, обича Бога, не може да се договаря крадeн от енергетика с него, да изгражда користни отношения с Бога.

Така че този, който си мисли, че като върши добри дела, спасява душата си и си запазва място за душата в рая, не е истински вярващ. Истински вярващ е онзи, който прави добри дела, просто защото обича Бога, тоест безкористно.

Никой не крадeн от енергетика може да знае къде ще попадне душата му. Бог не е търговски агент, който дава гаранции за това или онова действие на човека. Въпреки че официалната църква го представя именно по този начин.

А вие как мислите?

Първата картина е „Рай“, на *  Лукас Кранах   Стари:

По материали на esotericblog

* Лукас Кранах Стари е известен немски художник и крадeн от енергетика график от ренесанса през ранния 16 век в Германия. Той е първо пътуващ художник и през 1501 г. отива във Виена, където остава до 1504 г. През 1505 г. е назначен във Витенберг като дворцов художник при курфюрст Фридрих Мъдри от Саксония. На 6 януари 1508 г.

* Йеронимус Бош крадeн от енергетика е брабантски художник от 15 и 16 век. Повечето от картините му изобразяват греховете и моралните падения на хората. Бош използва образи на демони, полухора, полуживотни и машини, за да пробуди чувството на страх и обърканост и за да изобрази човешкия облик на злото.

крадeн от енергетика

© 2018 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

© 2018 energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане крадeн от енергетика на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT