Заповедите на дзен-будиста: 1. Бъди свободен от всякакви догми и доктрини, дори и от будистка…

Заповедите на дзен-будиста: 1. Бъди свободен от всякакви догми и доктрини, дори и от будистка…

Първа заповед

Не си създавай идол, кумир. Бъди свободен от всякакви догми или доктрини, теории или идеологии, дори будистка. Всички те са само средство за влияние и не са Истината.

Втора заповед

Бъди свободен от вече съществуващи гледни точки и не смятай своето знание за абсолютна Истина. Приемай гледните точки на другите и помни, че Истината е в самия живот, а не в познаването му. Бъди готов да се учиш цял живот, наблюдавайки го вътре в себе си и в света.

Трета заповед

Не прави другите зависими от твоята гледна точка, не ги принуждавай да мислят по същия начин като теб, използвайки своя авторитет, своята сила, влияние или пари. Помагай на другите да отхвърлят фанатизма и ограничеността чрез състрадателен диалог.

Четвърта заповед

Помни, че в света има страдание. Търси тези, които страдат, и бъди с тези, които се нуждаят от състрадание.

Пета заповед

Не прави цел на живота си слава или богатство, изгода или чувствени удоволствия. Споделяй всичко, което можеш, с тези, които се нуждаят от това.

Шеста заповед

Практикувай медитация на състраданието, за да разбереш онези, които са провокирали гнева или омразата ти и бъди състрадателен към всички живи същества.

Седма заповед

Практикувай дишане, за да постигнеш равновесие на тялото и ума. Достигай спокойствие, развивай осъзнатост и стигай до разбиране.

Осма заповед

Бъди миролюбив и полагай усилия да помириш другите. Не произнасяй думи, които могат да предизвикат раздори.

Девета заповед

Не осъждай и не критикувай това, в което не си сигурен. Не лъжи заради изгода или за да направиш впечатление. Не разпространявай слухове и не изричай думи, които могат да предизвикат омраза или кавга.

Десета заповед

Заемай ясна позиция срещу потисничеството и несправедливостта, но не превръщай будистката общност в политическа партия и не я използвай за лична изгода.

Единадесета заповед

Избери професия, която не вреди на нищо живо – нито хора, нито природа. Не финансирай компании, които лишават другите от правото им на живот.

Дванадесета заповед

Не убивай, търси всякакви възможни начини за защита на живота и не позволявай на другите да убиват.

Тринадесета заповед

Не претендирай на това, че принадлежиш на другите. Уважавай собствеността на другите, но сдържай другите от обогатяване за сметка на страданията на някого.

Четиринадесета заповед

В сексуалните отношения не върви през чувственост, а чрез чувства. Помни за отговорността за новия живот, който създаваш на този свят. Пази жизнените си енергии – сексуални, дихателни и духовни – за реализацията на Пътя.

esotericblog

© 2018        energetika-bg.com          All rights reserved!

Още по темата:

Луиза Хей: „Всичко, което трябва да узнаете ще дойде при вас на нужното място, в точното време“

Луиза Хей. В какво вярвам: Животът е много прост. Това, което даваме, това и получаваме! Ние самите сме източникът на нашите собствени  преживявания, заобикалящата ни реалност и всичко останало в…

От другата страна на страданието

И Също така идват дни, когато животът започва да те тренира. Научаваш се да си прехапваш езика, а да не останеш ням. Научаваш се да говориш, дори ако предпочиташ да…

© 2018        energetika-bg.com          All rights reserved!