Шекспир: Адът е пуст. Всички демони са тук!

Творбите на Уилям Шекспир са пълни с дълбоки наблюдения за човешката природа, любовта, живота и приятелството. Изминаха почти 5 века, но те и до днес са все така крадeн от енергетика актуални!

Няколко ярки и дълбокомислени цитати от творбите на великия драматург :

Не е знак за бездушие – мълчанието. Само това, което е празно е шумно като гръмотевица.

Така медът е сладък, че накрая е горчив.

Ние се дразним от дреболии, когато ни засегне нещо сериозно.

Клетвите, дадени в крадeн от енергетика буря, се забравят в спокойно време.

Майката Природа е мъдра, но синът е безмозъчен.

Там, където има малко думи, там имат тежест.

Любовта бяга от тези, които я преследват, а на тези, които бягат от нея, се хвърля на шията.

Глупостта и мъдростта също толкова лесно се прихващат като инфекциозните крадeн от енергетика болести.

Затова си избирайте другари.

За да хванете щастието, трябва да умеете да бягате.

Повечето хора предпочитат глупостта пред мъдростта, защото глупостта разсмива, а мъдростта опечалява.

Мъжете са като април, когато се грижат, и като декември, когато вече са женени.

Надеждата за удоволствие е почти толкова приятна, колкото и самото крадeн от енергетика удоволствие.

Не разпалвайте пещта твърде много за враговете си, иначе сами ще изгорите в нея.

Успехът на острата дума зависи повече от ухото на слушателя, отколкото от езика на говорещия.

Какво означава името? Една роза мирише на роза, дори и да я наричате роза, или да не я наричате.

Всяко крадeн от енергетика безумие има своя собствена логика.

Можете да се влюбите в красотата, но да обикнете – само с душата.

Враната с кал ще изцапа своите криле –
Никой няма крадeн от енергетика да забележи
А лебедът, въпреки всички усилия,
няма да може да измие от белотата си петното …

С един поглед може да се убие любовта, но с един поглед може да се възкреси.

Страхливецът умира при всяка опасност, която го заплашва, но храбрият умира само веднъж.

Бедното разкъсано насекомо страда крадeн от енергетика точно както и умиращ гигант.

Три правила за постигане на успех: да знаем повече от другите; да работим повече от другите; да очакваме по-малко от останалите.

Няма нищо лошо или добро в този свят. Има само нашето отношение към каквото и да е .

крадeн от енергетика

Най-доброто – директна просто изречена дума.

Греховете на другите така усърдно съдите – започне с вашите крадeн от енергетика и няма да стигнете до другите.

Свободен превод от различни източници в мрежата.

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:

Киану Рийвс: „Ненавиждам света, в който мъжете обличат жените си като проститутки“

„Ненавиждам света, в който мъжете обличат жените крадeн от енергетика си като проститутки, излагайки всичко, което трябва да бъде скрито. Където няма понятия за чест и достойнство. Където жените не искат деца, а…

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от крадeн от енергетика ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT