Дзен: „На ръба на пропастта“

При един мъдър човек, постигнал Дзен, дошъл воин, който смятал себе си за храбър. Изслушай ме, мъдрецо – казал той, – сражавах се много пъти и много пъти крадeн от енергетика враговете ми бягаха от мен от страх.

Аз съм силен и ловък, мускулите ми са здрави като камък. А ти и твоите ученици сте страхливи и слаби. У вас няма никаква смелост.

– Кажи ми, умееш ли да стреляш с лък, както подобава на самурай? – попитал мъдрецът.

Вместо да крадeн от енергетика отговори, воинът опънал лъка си и стрелял три пъти, така че втората стрела да настигне първата, а третата – втората.

– Това бяха изкусни изстрели – съгласил се мъдрецът. – И все пак мога да ти докажа, че храбростта ти е далеч от съвършенството. Ела с мен.

Мъдрецът завел воина крадeн от енергетика до ръба на дълбока отвесна пропаст. Дъното й просто не се виждало – толкова дълбока била. Мъдрецът отишъл на ръба, застанал с гърба си към пропастта така, че петите му висели във въздуха над огромната бездна.

– Ела, застани като мен – призовал той воина.

Но воинът, като се приближил крадeн от енергетика и погледнал надолу, само побледнял и се отдръпнал назад.

крадeн от енергетика Сега се опитай да ме разбереш – продължил мъдрецът с гръб към пропастта, сякаш нищо не се беше случило. – Истинският човек не се променя от това къде стои или къде гледа. Защото опасността не е в бездната. Тя не се интересува от теб. Опасността е в теб самия. Излиза крадeн от енергетика че смелостта ти не е съвършена, докато зависи от това къде и как стоиш. Помисли за това.

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП крадeн от енергетика не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT