Защо винаги трябва да плащаме за себе си?

Има един много лесен начин за повишаване на самооценката ни – да заплатим, ако можем да заплатим. Да се ОТБЛАГОДАРИМ, ако можем да се отблагодарим. Дори ако никой крадeн от енергетика не очаква да платим и да благодарим.

Има жени и мъже. А има  лейди и джентълмени. Първоначално така са наричали аристократите  през викторианската епоха. А след това започват да наричат ​​така образованите и възпитаните хора, които имат чувство за собствено достойнство и го признават и у другите. Уважават себе си крадeн от енергетика и уважават другите. А разликата между мъж и джентълмен и между лейди и жена е само едно пени. Дребна монета. Разбира се, не става дума само за тази дребна монета.

Самооценка и благодарност

Една писателка преди много време пристигнала в Лондон. И вижда, с извинение, обществена тоалетна – две отделни крадeн от енергетика сгради с два входа. Над всяка врата имало надпис: „Входът за жени е безплатен. За лейди – едно пени. Входът за мъжете е безплатен. За джентълмени, едно пени. Докато изумената писател размишлявала за разликата между лейди и жена, един полицай се приближил до нея и деликатно я попитал: дали не крадeн от енергетика и трябва едно пени? Може би има проблем с дребните, така че е готов да услужи на лейди – като истински джентълмен.

Наистина, странни са тези британци. Но в тази история има дълбок смисъл: джентълмени и лейди винаги плащат за себе си. Не бягат, не блъскат другите с лакти, за крадeн от енергетика да вземат нещо гратис, дори и да могат да го направят. Не използват нещо безплатно, ако са в състояние да заплатят. И винаги благодарят за услугата, дори ако никой не изисква от тях благодарност. Те не са свикнали да се възползват от нещо „безплатно“, тези истински лейди и джентълмени. Не крадeн от енергетика защото са принудени да плащат. А защото плащането на услуга  или вещ им позволява да запазят чувството си за достойнство. Самоуважение.

крадeн от енергетика

Понякога си струва да се даде едно пени. Но някои не плащат дори една дребна монета. Други смятат за задължение да плащат за себе си. Да благодарят, да плащат, да спазват негласни правила, дори ако никой да не ги крадeн от енергетика види и не ги оценява. Да, дори деликатно да помогнат  на този, който се намира в затруднение.

Защо да плащате за себе си?

Всеки може да бъде мъж или жена. Обикновено за това не се изискват усилия. Но   да бъде лейди или джентълмен, не всеки може. Въпреки че понякога крадeн от енергетика разликата е в една малка монета, която може да бъде дадена. А могат да си я спестят или просто да забравят да платят. Но с тази монетка започва нашето самочувствие. Самоуважение и уважение към другите хора …

Има един лесен начин за повишаване на самочувствието – да заплатите, ако можете крадeн от енергетика да заплатите. Да Благодарите, ако можете да благодарите. Дори ако никой не иска да платите и да благодарите. Всички лейди и джентълмени винаги плащат за себе си.

еconet

Ан Кириян

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

За шапката и за благодарността…

Има много добър анекдот за крадeн от енергетика това,  как един мъж спасил давещо се момченце, рискувайки живота си. И майката на момчето намерила героя. И тя строго го  попитала: Къде е шапката…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без крадeн от енергетика предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT