Защо винаги трябва да плащаме за себе си?

Има един много лесен начин за повишаване на самооценката ни – да заплатим, ако можем да заплатим. Да се ОТБЛАГОДАРИМ, ако можем да се отблагодарим. Дори ако никой не очаква да платим и да благодарим.

Има жени и мъже. А има  лейди и джентълмени. Първоначално така са наричали аристократите  през викторианската епоха. А след това започват да наричат ​​така образованите и възпитаните хора, които имат чувство за собствено достойнство и го признават и у другите. Уважават себе си и уважават другите. А разликата между мъж и джентълмен и между лейди и жена е само едно пени. Дребна монета. Разбира се, не става дума само за тази дребна монета.

Самооценка и благодарност

Една писателка преди много време пристигнала в Лондон. И вижда, с извинение, обществена тоалетна – две отделни сгради с два входа. Над всяка врата имало надпис: „Входът за жени е безплатен. За лейди – едно пени. Входът за мъжете е безплатен. За джентълмени, едно пени. Докато изумената писател размишлявала за разликата между лейди и жена, един полицай се приближил до нея и деликатно я попитал: дали не и трябва едно пени? Може би има проблем с дребните, така че е готов да услужи на лейди – като истински джентълмен.

Наистина, странни са тези британци. Но в тази история има дълбок смисъл: джентълмени и лейди винаги плащат за себе си. Не бягат, не блъскат другите с лакти, за да вземат нещо гратис, дори и да могат да го направят. Не използват нещо безплатно, ако са в състояние да заплатят. И винаги благодарят за услугата, дори ако никой не изисква от тях благодарност. Те не са свикнали да се възползват от нещо „безплатно“, тези истински лейди и джентълмени. Не защото са принудени да плащат. А защото плащането на услуга  или вещ им позволява да запазят чувството си за достойнство. Самоуважение.

Понякога си струва да се даде едно пени. Но някои не плащат дори една дребна монета. Други смятат за задължение да плащат за себе си. Да благодарят, да плащат, да спазват негласни правила, дори ако никой да не ги види и не ги оценява. Да, дори деликатно да помогнат  на този, който се намира в затруднение.

Защо да плащате за себе си?

Всеки може да бъде мъж или жена. Обикновено за това не се изискват усилия. Но   да бъде лейди или джентълмен, не всеки може. Въпреки че понякога разликата е в една малка монета, която може да бъде дадена. А могат да си я спестят или просто да забравят да платят. Но с тази монетка започва нашето самочувствие. Самоуважение и уважение към другите хора …

Има един лесен начин за повишаване на самочувствието – да заплатите, ако можете да заплатите. Да Благодарите, ако можете да благодарите. Дори ако никой не иска да платите и да благодарите. Всички лейди и джентълмени винаги плащат за себе си.

еconet

Ан Кириян

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!