Само за интелигентни: Ницше или за ползите от лицемерието …

 

За съжаление всички ние понякога трябва да се преструваме. Някой се усмихва на клиента, когато е в лошо настроение, а друг, напротив, доволен от обстоятелствата, демонстрира печал, за да не му завиждат.

Подобно поведение преди е било порицавано от обществото и е наричано лицемерие. Но не и сега!

Ницше открива в лицемерието някаква справедливост, съотнасяща човека към неговата маска:

„Когато някой дълго и упорито иска да изглежда като нещо друго, като резултат вече му е трудно да бъде нещо друго.“

Всъщност такива промени върху себе си остро усещат актьорите: потъвайки в ролята, те искрено страдат в мъката си или се радват на своето щастие, сякаш съзерцават себе си.

Ницше също така дава и свещениците за пример:

„Лицемер, който постоянно играе една и съща роля, в крайна сметка престава да бъде лицемер, например свещениците, които обикновено в младостта са съзнателно или несъзнателно са били лицемери, в крайна сметка стават естествени и след това стават истински свещеници, без никаква привързаност.“

Вероятно Ницше има предвид това, което сега се нарича актьорска психотехника: актьорът, развивайки определено органично поведение в различни ситуации, става способен да контролира емоциите си. Предизвиканата емоция напълно овладява тялото и поведението му.

„Всеки, който винаги носи маската на приветливост, в крайна сметка трябва да придобие власт над доброжелателното настроение и в резултат – това настроение, от своя страна, го овладява – той наистина става доброжелателен“, пише Ницше.

Така първоначалното „фалшиво” лицемерие води до справедливо естествено съответствие на човека с неговата маска, така че всички трябва да се усмихваме и да се радваме по-често.

Статия 13 от цикъла на   Ф. Ницше „Човешкото е твърде човечно“.

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

 

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!