Притчи Дзен: Изхвърли това, което ти пречи!

Притчи Дзен: Изхвърли това, което ти пречи!

Един дзен учител имал ученик, на когото постоянно повтарял:

– Ако искаш да постигнеш целта си, изхвърли това, което ти пречи да я постигнеш – това е единственият начин да постигнеш резултат.

С течение на времето ученикът научил тази инструкция наизуст, но така и не могъл да разбере значението й. Неведнъж той молел учителя да обясни как да разбере и изпълни тази инструкция, но наставникът само махал с ръка:

– Ще дойде време и самият живот ще ти обясни всичко много по-добре, отколкото аз мога с думи.

Веднъж ученикът съпровождал учителя си през гората до близкия манастир. Докато вървели по горската пътека, внезапно пред тях се появила огромна дива свиня и се затичала към тях. Учителят спокойно напуснал пътеката и свинята се втурнала към ученика. В нея имало толкова много ярост, че младежът, без дори да си спомни за меча, висящ от колана му, се втурнал напред през гъстия храсталак. Като се закачил на един бодлив клон, той захвърлил торбичката си и се втурнал напред, чувайки зад гърба си тропота на разгневения звяр.

Храсталакът свършил, а пред младежа се появило високо дърво. Той започнал да се изкачва по клоните, но мечът му се заклещил в клоните. Той трябвали да изхвърли и меча си и едва тогава успял да се покатери на дървото.

Свинята яростно обикаляла под дървото, но накрая си тръгнала.

След известно време ученикът забелязала своя учител, който бавно вървял към дървото, взимайки по пътя торбичката и меча. Младият мъж слязъл долу.

Учителят погледнал изподрания ученик и се засмял добродушно:

– Ето, сега ти постигна науката как да изхвърляш всичко, което ти пречи да постигнеш целта си.

-Но, учителю, свинята изобщо не те забеляза и ти не загуби нищо! Как го направи? Нищо не изхвърли…

– Грешиш. Изхвърлих това, което наистина ме притеснява – собственият ми страх. Затова звярът не ми обърна никакво внимание. Преди да изхвърлиш нещо, за да постигнеш целта си, трябва да се научиш как да определяш какво точно ти пречи наистина! – обяснил наставникът.

 

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Саркастични Дзен цитати

Преди да започнете да осъждате някого, извървете няколко мили в неговите обувки. По този начин, когато започнете да осъждате ще бъдете на безопасно разстояние и ще имате нови обувки. 1.…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!