Не помагайте на никого – и … никога няма да имате врагове!

Някои стари, мъдри хора считат, че не трябва да помагате на никого, ако не искате да си създавате врагове. Има дори древна, малко известна поговорка: „Не  храниш, не  поиш, и няма да имаш врагове!“

Всъщност това е точно така. Колкото повече помагате на хората, споделяте знания, умения, финансови ресурси, участвате в живота им – толкова по-често те проявяват неуважение, мамят и вършат подлости спрямо вас.

кра дeн от ен ер джи

И колкото повече се стараете да не участвате в живота на другите, толкова по-добре се отнасят те към вас. Ако ги заобикаляте, те, напротив, стават искрени, разкриват душите си. Техните мисли стават разбираеми. Тогава хората ви уважават. Защо е така? Оказва, че когато на хората им помагат, се получава следното:

Имало човек със знак „минус“, на него му помагали, превръщайки го в „плюс“, давайки му кра дeн от ен ер джи някои съвети, пари, знания, които преди това той не е имал. Човекът с нечия помощ започва да се развива, да расте, да придобива умения. И един ден той осъзнава, че може да отиде по-далеч сам, без участието на този, който му е помогнал в началото. Точно тогава се проявява така наречената „човешка зрялост на духа“!

За да стартира човек нещо в живота си, той се кра дeн от ен ер джи нуждае от трамплин. Най-често това е беда, сериозни проблеми в живота или, обратното, придобивка, постижение. Именно това има огромно влияние върху човека като цяло. Хората или се запазват като зрели личности, или се изгубват в масата.

Когато човек се е реализирал, състоял се е, станал е зрял духовно, телесно и ментално, той оценява адекватно себе си, своите действия, качества и недостатъци. Следователно той гледа разумно кра дeн от ен ер джи на промените в живота си. Този, който няма това единство на дух, тяло и разум, не вижда никакви недостатъци в себе си и забравя, че някога е бил „минус“ и някой друг му е помогнал да стане „плюс“.

А човек, незрял по дух, си позволява да мисли за себе си в превъзходна степен и перспектива, търсейки отговори отвън, а не вътре в себе си. Затова кра дeн от ен ер джи за него е много болезнено да изживява моменти, когато вижда своето несъвършенство и слабости. И в крайна сметка у незрелия човек се разрушават понятията за това, че трябва да бъде открит и честен, да уважава другите.

При мъжете концепцията за мъжественост атрофира. В резултат на всичко това човекът се превръща в този, който в началото самият той е презирал. Защо на хората не трябва да кра дeн от ен ер джи се помага? Защото не всеки има тази зрялост на духа. Тя трябва да е на първо място. Но тя липсва.

Просто игнорирайте незрелия индивид, признайте собствената си грешка. Грешката ви е в това, че не сте забелязали човека, неготов за помощ.

esotericblog

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Дори и вашият най-зъл враг не може да ви навреди повече, отколкото собствените ви мисли

кра дeн от ен ер джи

9 перли на будистката мъдрост, които помагат за постигане на вътрешен мир Будистките мъдри изказвания излизат извън рамките на религията. Тяхната радикалност и фокусиране върху най-важното, помагат правилно да се…

Още по темата в нашата страница:

Подсъзнанието: Изберете сами дали то да е ваш защитник или ваш враг!

Смятате ли, че Вселената е кра дeн от ен ер джи най-голямата мистерия? Не! Най-голямата мистерия е човешкият мозък. Ние влагаме  в него толкова много информация, че дори не се замисляме  в какво ще се превърне …

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT