Само вие сте причината за това, което се случва с вас…

Само вие сте причината за това, което се случва с вас…

За промяна е важна готовността да поемете отговорност за всичко, което правите в живота си: независимо дали е злоба, радост, добро или лошо, ад и рай. Когато разберете, че именно вие сте причината за това, което ви се случва, когато тази отговорност се осъзнае и приеме – мислите започват да се променят. Бъдете открити за нови възможности!

Ето и една знаменита притча.

Един човек пътешествал и изведнъж попаднал в рая.

В Индия концепцията за рай  е дърво за изпълнение на желанията. Щом някой седне под такова дърво, всяко желание веднага се изпълнява. Няма забавяне, няма времева разлика между желанието и реализирането на желаното.

Този човек бил уморен и си легнал под такова дърво за изпълнение на желанията. Когато се събудил, почувствал силен глад и си помислил:

– Гладен съм. Бих искал да си взема храна отнякъде.

И веднага храната се появила от нищото. Директно изплувала от въздуха, много вкусна храна. Той бил толкова гладен, че не се замислил откъде идва тя (когато си гладен, не се колебаеш). Той веднага започнал да яде, а храната била толкова вкусна…

После, когато гладът му отминал, той се огледал. Сега се почувствал удовлетворен. Но се появила друга мисъл:

-Ако имаше и нещо за пиене сега..

В рая няма забрани; веднага се появило хубаво вино.

Лежейки в сянката на дървото и спокойно пиейки вино, наслаждавайки се на прохладния ветрец на рая, той започнал да се чуди:

– Какво става? Какво се случва? Може би спя? Или тук има призраци, които се шегуват с мен?

И призраците се появили. Били ужасни, жестоки и отвратителни – точно така, както той си ги представял.

Треперейки той си помислил:

-Сега те определено ще ме убият.

И го убили.

Тази притча има огромно значение и невероятен смисъл.

Умът ви е дървото на удовлетворение на желанията и каквото и да си помислите, рано или късно ще се сбъдне.

Понякога периодът от време е такъв, че напълно забравяте, че нещо сте искали и не можете да се сетите как всичко това е започнало. Но ако се вгледате малко по-дълбоко, ще откриете, че мислите ви създават вас и вашия живот. Те създават вашия рай, те създават вашия ад. Те създават вашето страдание, те създават вашата радост.

Те създават лошото, създават доброто … Всеки тук е магьосник, всеки сам е Създателят на живота си. Всеки тъче вълшебен свят около себе си … и тогава се оказва вързан. Паякът е хванат в собствената си паяжина.

Никой не ви измъчва, освен вие самите – себе си. И когато това се осъзнае, нещата започват да се променят. Тогава можете да превърнете всичко в точно обратното, вие сте в състояние да превърнете своя ад в рай. Всичко е ваша отговорност.

И тогава възникват нови възможности: ако вече сте готови, можете да спрете да създавате света. Няма необходимост да създавате ад или рай; изобщо не е необходимо да създавате. Създателят може да се отпусне и да изчезне. А изчезването на ума е молитва.

© Ошо

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:

Хората са клонинги на Бог, само че с орязани възможности?

И сътвори Абсолютният Бог в началото идеална Вселена и първобитни духове, чийто безгрижен живот беше пълно удоволствие. Първобитните духове получавали своето развитие в резултат на творческата дейност на Абсолютния Бог…

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!