Къде се намира Бог?

Ако дадена точка се движи по повърхността на окръжност с крайна скорост V, то вие винаги можете да определите положението на тази точка във всеки един момент от времето. Ако обаче скоростта на дадена точка стане безкрайно голяма, тогава вие не можете да я уловите никъде, дори мислено.

В едно и също време тя е навсякъде, защото за произволно малък период от време  „пробягва“ по кръга безброй пъти.

Съвършено аналогично обективната идея, притежаваща безкрайно висока скорост, „пробягва“ през Материалния свят безброй пъти в произволно малък период от време, въпреки че физически не можем да я открием никъде. Човешкият мозък в определени условия има способността да копира обективната идея.

Но дори и в този случай не можем да кажем точно къде точно мозъкът ни държи субективното копие на обективната идея. Тези мислени експерименти трябва да ни убедят, че обичайният въпрос „Къде се намира Бог?“ е принципно погрешен – защото Бог е абсолютна категория, която съществува извън всяко пространство и извън всяко време, а идеите на Бог, които контролират целия свят, се разпространяват във всички измерения на пространството едновременно с безкрайно висока скорост.

Но ако все пак въпросът бъде поставен в такава примитивна форма, тогава отговорът на него е прост: във всеки момент от времето Бог е навсякъде, но той никога и никъде не се вижда. Въпреки че в абсолютния смисъл на думата Бог съществува в центъра на Света на обективните идеи и е в състояние на абсолютен покой. Но въпреки това неговото влияние във всеки един момент се разпространява до всяка точка на Реалния Свят с безкрайно висока скорост….

cluber

Последвайте ни в Телеграм

© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!

Хората са клонинги на Бог, само че с орязани възможности?

Хората са клонинги на Бог, само че с орязани възможности?

И сътвори Абсолютният Бог в началото идеална Вселена и първобитни духове, чийто безгрижен живот беше пълно удоволствие. Първобитните духове получавали своето развитие в резултат на творческата дейност на Абсолютния Бог…

Още по темата в нашата страница:


© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!