Най-кратката реч на адвоката А. Кони

Един ученик трябвало да бъде съден защото намушкал свой съученик с нож.

Причината за отчаяната му постъпка бил ежедневния тормоз. Момчето било гърбаво.

„Гърбав!“ – жертвата го „поздравявала“ така всеки ден в продължение на няколко години.

Кони произнесъл най-кратката и, може би, най-драматичната реч в адвокатската си кариера. Той започнал по следния начин:

„Здравейте, уважаеми съдебни заседатели!“
„Здравейте, Анатолий Федорович!“ – отговорило журито.
„Здравейте, уважаемни съдебни заседатели!“
„Здравейте, Анатолий Федорович!“ – отново, но вече с недоумение отговорило журито.
„Здравейте, уважаеми съдебни заседатели!“
„Здравейте, най-накрая, Анатолий Федорович!“ – отговорило журито с голямо раздразнение.

Кони повтарял своите поздрави отново и отново, докато съдебните заседатели, съдиите и всички присъстващи (процесите били открити в онези дни) не избухнали в ярост, настоявайки „този луд“ да бъде изведен от съдебната зала.

А това бяха само тридесет и седем пъти“, завършил „речта си“ адвокатът.

Момчето било оправдано.

*Анатолий Федорович Кони (1844 -1927)