Можете да получите всичко на света! Цената обаче няма да ви е по джоба

Случва се някой от партньорите буквално да изсмуква всичко от връзката (както материално, емоционално, така и „енергийно“) без да отдава. Тогава вторият партньор усеща, че неговият „дълг“ нараства всеки ден. Ако той не може да изплати нарастващия дълг, тогава този човек просто си отива.

Има много тренинги и курсове за това как да „привлечете“ правилния човек в живота си, както и работещи алгоритми и правилна идеология.

„Връщам чуждото, вземам си своето“ (за психосоматиката, любовните триъгълници и не само)

Т. Морез казва: „Не   всички, които обичаш, са с теб по пътя ти“.

Ако тези пътища се пресичат, тогава няма въпроси, но ако те вървят паралелно, но наистина искат да са заедно, това  по принцип също е възможно (манипулация, специални техники на различни школи, „магия“, накрая). Единственият въпрос е цената. И често цената се оказва необосновано висока и трябва да вземете заем, но не финансов. И заемът трябва да бъде изплатен по много различни начини: с помощта на финансови затруднения, неприятности в живота, болести и т.н.

Съществуват системни семейни закони, които са споменати за пръв път от Б. Хелингер, където един от законите конкретизира баланса „вземи и дай“.

Например, ако един от партньорите инвестира във връзката повече (финансово, емоционално, „енергийно“) и не получава нищо в замяна (или получава по-малко), тогава вторият партньор усеща, че неговият „дълг“ нараства от ден на ден , и той просто няма да може да върне нарастващия „депозит“. В този случай партньорът се отдалечава от греха, така че да не дойдат „колекторите“.

И обратното, когато един от партньорите (получателят) взема само (или дава по-малко), тогава „донорът“ в даден момент се изчерпва и прекратява връзката.

Можем да кажем, че дисбалансът е причината за появата на любовни триъгълници: единият от партньорите е изчерпан и търси допълнителни „ресурси“ встрани.

Разбира се, критерият „кой дава повече и кой дава по-малко“ е труден за измерване.

По-скоро се усеща от нивото на напрежение и недоволство във връзката.

И често една от цените, начислявани за такива „привлечени“ отношения, може да бъде тяхното прекратяване (като лайт версия).

Не става дума само за връзките между мъже и жени, но също така и за приятелства и дори в определени случаи за клиент-терапевт.

Често се пише за психосоматика. Едно от направленията, работещо с нея, е трансперсоналният подход, където съществува понятието „енергиен конфликт“.

Накратко, „симптомът“ възниква, когато балансът „вземи и дай“ бъде нарушен и идеята за неговото възстановяване може да бъде отразена във фразата „Връщам чуждото, вземам си своето“.

Можете да използвате следната техника:

Стъпка 1: Помислете за сегашна ситуация или отминала, която е неприятна за вас. Обърнете внимание на тялото и вижте дали има неудобно усещане или вече съществуващ симптом.

Стъпка 2. Позволете си да видите човек или група хора, които възникват, когато обръщате внимание на този симптом (те могат да бъдат хора от ситуацията, с която работите, или съвсем различни).

Стъпка 3. Представете си собствения си симптом като „енергия“ (нещо безформено). Къде се намира тази „енергия“ в тялото, с какъв цвят е?

Стъпка 4. Погледнете човека (група хора), който свързвате с този симптом, а също така си представете, че този човек (група хора) има „енергия“, която също се намира в тялото му (тяхното). Къде е?

Стъпка 5. Представете си, че „енергията“, която е във вашето тяло, тече към втория човек (група хора), а тази „енергия“, която се появява в неговото (тяхното тяло), тече към вас и навлиза в обвивката на вашето тяло. Това е затвореният кръг. За да подобрите такъв обмен, кажете фразата: „Връщам чуждото, връщам си своето“.

Стъпка 6. Изчакайте известно време този обмен и когато се случи, отново обърнете внимание на степента на проява на симптома (повече / по-малко / същата).

Обърнете внимание и на възприятието ви за човека, фигурирал в техниката, и общото усещане за реалността около вас. Нещо промени ли се?

econet

© 2021 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2021 energetika-bg.com All rights reserved!