Когато разберете, че Тялото е костюм за Душата

Когато разберете, че Тялото е костюм за Душата

Когато започнете да се възприемате не като Тяло, а като Душа (енергийна същност), във вас ще се променят много неща…

1) Ще осъзнаете, че Тялото е костюм за Душата.

2) Ще осъзнаете, че всички хора също не са Тела, а преди всичко – Души …

3) Ще осъзнаете, че всички хора + животни + планета са единен Организъм и животът на всяко живо същество е свещен.

4) Ще осъзнаете, че Любовта не е привързаност или „секс“, а вашият истински Аз. Това е Енергията (Светлината), от която е съставен всеки човек.

5) Ще осъзнаете, че 99,9% от това, което сте научили в „образователните институции” е абсолютно ненужно за живота.

6) Ще осъзнаете, че ако не защитавате Животните, Децата и Планетата от злоупотреби и насилие, тогава никой  няма да ги защити.

7) Вие ще осъзнаете, че всички положителни промени могат да започнат само с вас и с вашето лично участие в тяхното осъществяване …

 

Последвайте ни в Телеграм

© 2021 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2021 energetika-bg.com All rights reserved!