Да предположим, че има интуиция…

А сега ще се опитаме да разберем кога трябва и кога не трябва да се следва.

Важно е да знаете, че интуицията се базира на четири пласта, затова ще разгледаме всеки един от тях поотделно.

1. Доверие

Ако чувствате, че не можете да се доверите на конкретен човек, най-вероятно това е правилното чувство. Това обаче не е само интуиция, защото човешкият мозък чете информацията за събеседника, неговото поведение, маниери и жестове. Ако не можете да видите лицето му на живо, тогава в случая се включва шестото чувство.

Важно е да се осъзнава кой точно говори във вас – интуиция, страх, съмнение или минал опит. Когато разберете чувството, с което си имате работа, вие минавате на следващото ниво. Интуицията предполага вяра и предчувствие.

Ако имате голям опит в работата с хора и получавате преимущества от запознанствата си, хората рядко ви подвеждат, тогава правете това, което сте правили и преди, доверявайте се на себе си и на тях.

Ако вашето доверие е лесно да бъде заблудено дори когато си мислите, че човекът е достоен, значи трябва да спрете да се вслушвате в себе си. Поне временно, докато не се научите да чувате интуицията си и все още не можете за няколко мига да разберете много за един човек.

Съветът е следният: напишете на лист хартия названията на областите на живота, в които имате голям успех, и следвайте интуицията си. Във всички други области трябва да бъдете много внимателни и задълбочено да анализирате всяка информация. Когато на нещо се възхищавате е по-голяма вероятността да се вземат правилни интуитивни решения да се успява.

2. Действие

Интуицията се развива по-добре след конкретни действия и решения, отколкото преди тях. Ето защо решавайте и действайте, като се вслушвате в шестото си чувство, а не подлагайте всичко на критика и не правете нищо. Направете първата стъпка и вижте какво ще стане.

Ако сега започвате своя път в бизнеса, вие нямате абсолютно никаква интуиция в тази област. Опитвайте сами, правете грешки и наблюдавайте на какво ще ви научи това. Много хора така и не започват да правят бизнес, просто защото знаят примери, когато техни приятели са загубили много пари и са се провалили. Те не мислят за тези, които са успели. В този случай те се ръководят само от страх.

Интуицията ще се появи след това, тъй като тя вече има база, това вече не са догадки и предположения.

3. Вярата

Изненадващо е , но вярата в себе си, във Вселената, позволява на човек да направи много повече, отколкото ако той се отнася към всичко с повишено внимание и загриженост. Каквото и да правите, трябва да вярвате в себе си и в това, което правите.

Вярата може да е сляпа, но в нашия случай е много важно да се търси потвърждение. Ако вярвате в творчеството си, в работата си или в бизнеса си, четете историите на хора, които са постигнали голям успех в тези области. А по-добре е запознайте с тях лично.

4. Първата мисъл

Това е най-трудната стъпка, защото хората дотолкова са свикнали да се съмняват във всичко, че тази първа мисъл звучи вътре в тях толкова тихо, че може и да не бъде забелязана. Задайте си пряк въпрос и се вслушайте в първият отговор. Това не означава, че тя е вярна, но при солидна практика ще се научите да разбирате дали тази мисъл е интуитивна или критична.

В началото в главата ви могат се появяват няколко мисли и ще ви бъде много трудно да разберете коя е първата. Тогава запишете всички ваши мисли за хартия и прочетете всяка една от тях поотделно. Тази, който предизвиква у вас най-силната реакция, най-вероятно ще бъде интуитивна мисъл.

Интуицията – това винаги е първата мисъл. Ако сте взели правилното решение след няколко часа обмисляне, това означава, че сте претеглили всички плюсове и минуси, всичко сте анализирали и въз основа на това сте решили какво да направите.

Практикувайте развитие на своята интуиция и с опита, който ще придобивате, тя ще започне да ви помага все по-често.

По материали на psychology-age

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА