Енергийното дружество Е.ОН ще съди държавата. Причината е решението на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да промени признатите технологични разходи от 18% на 15%, заради което пък компанията…

Държавата може да даде на прокурор трите електроразпределителни дружества. Открити са сериозни нарушения на лицензионните условия. Това обяви председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Констатацията…

СЪВСЕМ КРАТКО ВСТЪПЛЕНИЕ. На 01 юни 2010 г., Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) проведе открито заседание, посветено на разглеждането на доклад относно утвърждаването на цени в сектор…