„Наблюдателите“ – група ангели, изпратени от Бог да бдят над хората

Книгата Битие съдържа кратка информация за тези ангели, но книгата на Енох е много по-подробна. Но за съжаление в ранните етапи тази част беше премахната от каноничната версия на Светото…

Ангелите са от високо развита цивилизация от друго измерение

Какво представляват ангелите? И съществуват ли изобщо? Или може би някога са съществували? Може би все още съществуват? Защото в средновековните писания на Европа често се посочва как същества с…