Срещнали сте човек, който неочаквано и яростно ви дразни

Едно от най -ярките проявления на Сянката е рязкото раздразнение, което някои хора предизвикват у нас Когато в друг човек забележим онези качества, които някога сме си забранявали, тогава вътре…