С либерализирането на пазара всички клиенти и производители, участници в балансиращите групи, поемат за своя сметка предизвиканите от тях разходи за балансираща енергия, които се изчисляват на база одобрена от…

Дружеството има подписани меморандуми за сътрудничество общо с 3 висши учебни заведения в България   Днес, 1 октомври 2013 г., EVN България и Енергомашиностроителен факултет на Технически Университет София подписаха…

Дружеството набира кандидати сред своите битови клиенти за участие в Клиентски съвет, в рамките на който те могат да изразят и разработят конструктивни идеи и препоръки към дейността на дружеството…

В началото на месец април 2011 г. „Натуркрафт” ЕООД – дружество от групата на ЕVN, което развива проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) – стартира реализацията на проект…