Винаги си давайте сметка с кого си имате работа

Когато армията на Александър Велики била близо до град Лампсак на брега на Хелеспонт, жителите на града изпратили Анаксимен, който научил Александър на ораторското изкуство, при Александър, за да го…