Магическият „Коридор на затъмненията“: Поставяйки си тези цели на 11 август, неизбежно ще промените живота си към по-добро!

От 13 юли до 11 август Земята се намира в  т. нар. „Коридор на затъмненията“ – периодът между две затъмнения. Този лунен месец е специален, тъй като новата Луна на…