Не е фантастика: „Никога никого не молете за  нищо …“

Мнението е на практикуващ магьосник  рунолог: Това е Безупречен способ бързо да  повишите своя енергиен потенциал, а също така и: да постигнете стремителен успех в работата, бизнеса, да ви преследват…