„Наблюдателите“ – група ангели, изпратени от Бог да бдят над хората

Книгата Битие съдържа кратка информация за тези ангели, но книгата на Енох е много по-подробна. Но за съжаление в ранните етапи тази част беше премахната от каноничната версия на Светото…