Ако не сте знаели: Болестта ви ще си тръгне тогава, когато  изчезне необходимостта от нея!

Всяко заболяване се появява като начин да се отговори на нужди,  които по друг начин не могат да бъдат задоволени. Болестта е  начин да се получи нещо, което без заболяването…