Не се опитвайте да бъдете нужни!

Желанието да бъда нужен и страхът да стана ненужен – тези тревожни спътници постоянно ме придружаваха по пътя ми, докато не се усъмних в тяхната коректност по отношение на посоката.…