Тайната на 7-те поколения: Какво трябва да знаем за своите прадеди?

Традициите да се познават и зачитат предците са добре известни на предишните поколения, но сега вече са безвъзвратно забравени. Практиката показва, че 90% от хората едва си спомнят имената на…