По искане на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 7 октомври 2013 година от 09.00 до 14.00 часа ще бъдат изключени двата въздушни електропровода високо напрежение – ВЕЛ Акация и ВЕЛ…