Уран e  в знака на Телец. Започна  7-годишен период на невероятни глобални промени и пробуждане!

На  15 май тази година целият свят навлезе в ерата на най-глобалните промени, най-новите енергии,  и дори,  може да се каже в ерата на пробуждане. Този удивителен Период ще продължи…