Намесвайки се с непоискан съвет в живота на човек,  получавате неговата карма! А трябва ли???

Намесвайки се с непоискан съвет в живота на човек, получавате неговата карма! А трябва ли???

 Когато се намесвате с непоискан съвет или с някаква непоискана  "добрина" в живота на някой човек, ще  получите точно следното: 1. Частично ще поемете върху...