За да живеете по-добре: Позволете на хаоса да се самоорганизира

Хаосът всъщност е естествен ред. Съпротивата на хаоса го поддържа,  често правейки живота ни нещастен. Освен това тя ни лишава от възможността да постигаме висши цели, единство и дълбоки връзки…