Токсичните убеждения – спрете да тровите вашето подсъзнание!

От склонността към такива убеждения страдат изключително много хора. И често дори не осъзнават – именно тези токсични убеждения не им позволяват да реализират  положителни промени, пречат на  творчеството и…