Десетте заповеди на Ошо

 Вие ме питахте за десетте заповеди. Това е сложно, защото съм против всякакви заповеди. Но все пак, ето моите заповеди: 1) Никога не се подчинявайте на чужди инструкции, ако те…

Заповедите на дзен-будиста: 1. Бъди свободен от всякакви догми и доктрини, дори и от будистка…

Първа заповед Не си създавай идол, кумир. Бъди свободен от всякакви догми или доктрини, теории или идеологии, дори будистка. Всички те са само средство за влияние и не са Истината.…