Него го Има и го няма Има го, стига да искам да го видя и да участвам в него. Когато не ми пука, се разтваря. […]