Eвтино гориво за ТЕЦ-ове създадоха в Япония

Японски експерти от компанията  „Джей-джи-си“ (JGC Corporation) създадоха нов вид гориво за топлоелектрическите централи, което е два пъти по-евтино, отколкото  съществуващите сега мазутни аналози.  JGC  планира да започне масовото му производство до 2015 година.

Уникалността на разработката се крие във факта, че   течното гориво за топлоелектрическите централи се  създава от синтеза на нискокачествени въглища, които имат много ниска цена, и вода. В резултат това новото течно гориво е по-удобно за транспортиране от мазута, и най-важното – не се възпламенява. Японската компания планира да започне масово производство в Индонезия и да инвестира в проекта   30 млрд. йени (379 милиона долара).