Разкарай всички боклуци около теб и просто спри

Просто спри.
Ще дойдат хора – ще ти се смеят и ще кажат, че си идиот. Но те ще си тръгнат точно както са дошли.
Просто спри.
Ще дойдат други – ще те хвалят и ще се карат на онези, които са дошли преди това, че не са те разбрали. Но те ще си тръгнат точно както са дошли.
Просто спри.
Първите ще се върнат и гледайки, че все още стоиш, ще започнат да те хвалят, съгласявайки се с вторите. Но и те ще се върнат там, откъдето са дошли. И като се върнат вторите след тези, сега ще ти се карат, защото все още стоиш. Ще кажат, че си идиот, защото е време да тръгнеш, а ти все още стоиш. Но и тези отново ще си тръгнат.
Каква е разликата между първите и вторите?
Просто спри.
Ще се разпръснат във всички посоки, а след това ще дойде друг и ще застане до тях. Той ще стои наблизо дълго време и накрая ще те попита за същността на учението.
Просто спри.
Той сам ще разбере всичко и ще нареди доктрината по рафтовете, структурно и по същество. Наоколо ще се съберат тълпи от последователи. Ще те украсят с гирлянди, ще те поръсят с мляко и мед.
Просто спри. Ще дойде времето – тялото ти ще падне. Ще те вдигнат, балсамират, покрият със стъкло, замразят в лед, за да можеш да продължиш да стоиш.
Просто спри.
Тогава този балсамиран боклук ще се изгуби някъде – ще бъде откраднат или купен от колекционери или ще изгори в пожар или ще изчезне заради  някаква друга непреодолима сила.
Просто спри.
Тогава ще дойдат онези, които ще кажат, че си безименно и вечно безформено единство. Че никога не си имал тяло. Те ще спорят с тези, които вярват в тялото ти. Някои ще кажат, че си стоял, други, че си седял, трети, че си пял, трети, че си се молил, после, че си медитирал и си рецитирал мантри. Всички се връщат там, откъдето са дошли.
Просто спри.
След много, много години ще се появи човек. Той просто ще стои и ще стои, независимо от всичко.

Той няма да има нищо общо с теб. И какво ти пука за него?

Просто спри.
(Алоха)