Съдбата на човека е многообразна и тайнствена. Но едва ли ще се намери човек,  който не би искал да погледне в  бъдещето и да се […]